บทสรุป Yokai Watch : Rank B Challenge

February 25, 2017 admin 0

เควสอัพเกรดนาฬิกาให้เป็น Rank B นั้น จะสามารถรับได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถผ่านเควส Rank C Challenge (อัพเกรดเป็น Rank C) เสียก่อน และสามารถรับได้ที่เจ้าของร้านนาฬิกา Timers & [อ่านต่อ…]