บทสรุป Yokai Watch : Rank S Challenge

July 14, 2017 admin 0

เราจะสามารถทำเควสอัพเกรดนาฬิกาให้เป็น Rank S ได้ จะต้องจบเนื้อเรื่องหลัก หรือจบเนื้อเรื่อง Episode 11 : Farewell Yo-Kai เสียก่อน หลังจากนั้น ระบบจะบังคับให้เราเซพเกม 1 [อ่านต่อ…]

บทสรุป Yokai Watch : Rank A Challenge

March 2, 2017 admin 0

การอัพเกรดนาฬิกาให้เป็น Rank A รอบนี้ รับที่เจ้าของร้าน Timers & More เหมือนเดิม ซึ่งเจ้าของร้านก็จะให้เราไปทำเควสจัดการโยไคเหมือนเดิม คราวนี้จะให้เราไปปราบโยไคที่ซ่อนตัวอยู่ภายในท่อระบายน้ำ ของแผนที่ Springdale (Springdale Underground [อ่านต่อ…]

บทสรุป Yokai Watch : Rank B Challenge

February 25, 2017 admin 0

เควสอัพเกรดนาฬิกาให้เป็น Rank B นั้น จะสามารถรับได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถผ่านเควส Rank C Challenge (อัพเกรดเป็น Rank C) เสียก่อน และสามารถรับได้ที่เจ้าของร้านนาฬิกา Timers & [อ่านต่อ…]